جمعه, ۲۲ تیر ۱۴۰۳، ۰۷:۱۸ ب.ظ

درباره سايت

تعاونی اعتباری امیرالمؤمنین(ع)

مدیر عامل مؤسسه:‌مرتضی قنبری
مشغول به کاراز:سال1391 تاکنون
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد
شعارسال1403:رشد سرمایه های مردمی
سال تاسیس: 1391/09/07
شاخص: 0406462
سال ثبت: 1396/07/18
شماره ثبت: 220
شناسه ملی: 14007121084
نوع شخصیت حقوقی: موسسه
مرجع ثبت شرکتها و اسناد و املاک کشور
سامانه استعلام: www.ilenc.ir

بایگانی

پيوندها

تصاوير برگزيده

تسهیلات

 

 

 

وام اذدواج (سنت)

درصورتی که یک ماه برای افراد عادی و یک سال برای ایثارگران از تاریخ عقد آنها بگذرد و برای دریافت وام اقدام نگردد وام قابل پرداخت نخواهد بود.

 

مدارک وام گیرنده:

1- شناسنامه: فتوکپی تمام صفحات + اصل

2- کارت ملی: فتوکپی دورو + اصل

3- گواهی کسب یا مدرک معتبر دانشگاهی با مهر و امضاء

4- آقایان: کارت پایان خدمت نظام وظیفه + فتوکپی دورو یا گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه با شماره معافیت تحصیلی

5- تکمیل فرم های مربوطه

6- استعلام از سامانه های:  بانک مرکزی ایران  / اداره ثبت احوال  اداره پست / قوه قضائیه

7- رسید فاکتور/ بلیط مسافرت / گواهی شهریه / سند اذدواج

8- ضامنین

9- تاییدیه رئیس دایره تسهیلات و رئیس شعبه

10- سفته برابر با مبلغ وام یا چک دو برابر مبلغ وام

 

 

 

شرایط وام گیرنده:

1- داشتن حساب نزد شعبه

2- گردش حساب بالا و مشخص

3- میانگین حساب:

*جاری:   15.03 

  *پس انداز:   19.07

4- حسن شهرت

5- عدم سابقه کیفری

6- تابعیت ایرانی (خون یا خاک)

7- خوش حسابی در سیستم بانکی کشور

8- عدم چک برگشتی و نبودن ضامن وام معوق شده

9- داشتن سن 18 سال تمام شمسی

10- تعهدپرداخت وام ومعوق نبودن اقساط وام خوددردیگر بانکها

11- معوق نبودن اقساط وام خود در دیگر بانکها

 

 

 

مدارک ضامنین:

1- شناسنامه: فتوکپی تمام صفحات + اصل

2- کارت ملی: فتوکپی دورو + اصل

3- گواهی کسب معتبر:پروانه کسب/کارت هوشمند/فیش حقوقی

4- آقایان: کارت پایان خدمت نظام وظیفه + فتوکپی دورو

5- تکمیل فرم های مربوطه

6- استعلام از سامانه های:  بانک مرکزی ایران  / اداره ثبت احوال  اداره پست / قوه قضائیه

7- داشتن 30  گردش آخر حساب ضامن  با مهر و امضاء  رئیس شعبه مربوطه

 

 

 

شرایط ضامنین:

1- تابعیت ایرانی ( خون یا خاک)

2- خوش حسابی در سیستم بانکی کشور

3- عدم سابقه چک برگشتی

4- حسن شهرت

5- عدم سابقه کیفری

6- ضامن نبودن در بانکی که اقساط وام گیرنده معوق شده باشد.

7- معوق نبودن اقساط وام خود در دیگر بانکها

8- داشتن اعتبار نزد شعبه

9- تاییدیه رئیس شعبه

10- تعهد پرداخت وام در صورت نپرداختن 3 قسط

نمايش: ۲۹۳۶